Viimati uuendatud 2.2.2024


Üldised tingimused

Kasutades www.gomore.ee veebilehel pakutavaid teenuseid, nõustud järgmiste kasutustingimustega.


§1 Sissejuhatus

1.1 Veebisaidi ja rakenduse toimimise ja hoolduse eest vastutab GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, aadressil Kompagnistræde 20C, 3. korrus, 1208 København K (edaspidi nimetatud "GoMore").

§2 Liikmelisus

2.1 GoMore poolt pakutavate teenuste kasutamiseks ja juurdepääsuks on vajalik registreerimine GoMore'i liikmeks.

2.2 GoMore'i liikmelisus luuakse ja kinnitatakse järgmiselt:

a) Kasutaja nõustub GoMore'i poolt kehtestatud kasutustingimustega;

b) Kasutaja sisestab õiged isikuandmed (nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress) GoMore'i kasutajaprofiili või loob konto logides sisse oma Facebooki profiiliga. Kasutaja saab igal ajal muuta oma kasutajaandmeid või kustutada need menüüs "Konto seaded" kaudu. Kui kasutaja kustutab kõik kasutajaandmed, mis on GoMore'i liikmeks saamise tingimuseks, loetakse liikmelisus automaatselt lõppenuks.

2.3 GoMore'il on õigus keelduda liikmelisuse andmisest või lõpetada see ühepoolselt ilma eraldi teavitamiseta või etteteatamiseta. Kasutaja saab igal ajal liikmelisuse lõpetada ilma etteteatamiseta menüüs "Konto seaded".

§3 Turundus

3.1 Kasutajate poolt otsest, kaudset või muud tüüpi reklaamimist GoMore'i veebisaidil on igas olukorras keelatud.

3.2 Iga tegevus, mis on vastuolus §3.1 sätetega, tõlgendatakse olulise rikkumisena kasutaja ja GoMore'i vahel. GoMore jätab endale õiguse eemaldada igasugune sisu oma veebisaidilt ning võtta vajalikke õiguslikke meetmeid juhtudel kui §3.1 on kasutaja poolt rikutud.

3.3 Kui kasutaja suunab GoMore'i platvormile registreeritud autorentijaid oma autorentimisäri edendamiseks või juhendab GoMore'i kasutajaid autorenditeenuseid broneerima väljaspool GoMore'i, jätab GoMore endale õiguse nõuda rikkujalt tasu summas 2500 eurot.

§4 Kasutaja kohustused

4.1 Kasutaja kinnitab, et kõik tema GoMore'le esitatud andmed on õiged ja et ükski kasutaja GoMore'le esitatud teave või materjal ei ole mingil juhul vastuolus kehtiva seadusandlusega ega riku kolmandate osapoolte õigusi.

4.2 Kasutaja kinnitab, et kasutades GoMore'i teenuseid, ei esita ta veebisaidile ebaseaduslikku või kriminaalkorras süüdi mõistetavat sisu nagu näiteks viiruseid või programme, mis võivad mingil viisil kahjustada GoMore'i teenust või teisi veebisaidi kasutajaid.

4.3 Kasutaja kinnitab, et ta ei kasuta mingil viisil GoMore'i veebisaitidel olevat isiklikku teavet muul otstarbel kui kontakti hoidmiseks GoMore'i teenuse kaudu korraldatud autorenditeenuse pakkujatega. Eelpool nimetatud isikliku teabe väärkasutus viitab tavaliselt e-posti aadresside, telefoninumbrite või aadresside kasutamisele, mida kasutaja on saanud GoMore'i veebisaitide kaudu.

4.4 Kasutaja kinnitab, et ta kasutab GoMore'i platvormi käesolevate kasutustingimuste kirjalike juhiste kohaselt. GoMore jätab endale õiguse analüüsida kasutaja suhtlust teiste kasutajatega, kui mingil moel kahtlustatakse kasutustingimuste rikkumist. Lisaks jätab GoMore endale õiguse lõpetada kasutaja liikmelisus oma teenuses kohe, kui platvormi kasutatakse mingil viisil käesolevate kasutustingimuste vastaselt.

§5 GoMore vastutusest loobumine

5.1 GoMore ainus eesmärk on toimida vahendajana, pakkudes oma kasutajatele suhtlusplatvormi ilma muu vastutuseta. Seega on kasutaja vastutav kõigi oma sõidujagamise ja/või renditegevusega seotud tegevuste eest, mis toimuvad GoMore'i platvormi kaudu. GoMore ei saa kuidagi kanda rahalist vastutust võimalike kahjude või vigastuste eest, mis on tingitud sõidujagamisest ja/või renditeenustega seotud. Samuti ei saa GoMore'it mingil juhul pidada rahaliselt vastutavaks sõidujagamiste ja/või renditehingute mittetoimumise või osalise mittetoimumise eest.

5.2 Kasutaja on nõus ja aktsepteerib, et GoMore ei saa kanda vastutust teiste kasutajate andmete kasutamise või nende andmete avaldamise eest GoMore'i veebisaidil. Sõidujagamise ja/või rendi planeerimine, teostamine ja vastutus sõltuvad ainult tehingus osalevatest kasutajatest ja ei mõjuta mingil juhul GoMore'i.

5.3 GoMore ei saa kanda vastutust teenuse kättesaadavuse, vigade või teenuse kvaliteedi languse eest, sealhulgas viiruste, tehniliste häirete ja/või katkestuste põhjustatud häirete või puuduste eest.

5.4 GoMore ei saa kanda vastutust kasutajate võimalike majanduslike kaotuste, sissetuleku vähenemise või muude teenuse kasutamisest tingitud kahjude eest, sealhulgas andmete või isikliku teabe kaotusest tingitud kahjude eest.

5.5 GoMore ei saa olla vastutav GoMore veebisaidil oleva sisu eest, sealhulgas kasutajate poolt vabasse tekstivälja või veebisaidile sisestatud teabe või linkide eest.

§6 Andmekaitse

6.1 Isikuandmeid edastades, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja/või muud tavapärased andmed, mõistab kasutaja, et kõik sellised andmed, mida võib pidada GoMore'i äritegevuse seisukohast asjakohaseks, võivad olla kättesaadavad igaühele, kes kasutab GoMore'i veebisaiti. Eeltoodu ei kehti pangaandmete, isikutuvastamise andmete ega makseteabe kohta, mis töödeldakse alati konfidentsiaalselt.

6.2 Viidates direktiivile DAC7 the EU Council Directive 2021/514, mis nõuab tulude kogumist ja aruandlust online-platvormide kasutajatelt, kes teenivad tulu sarnaselt GoMore'i platvormiga: rendiauto loetlemisega GoMore'i veebisaidil riigis, mis asub mis tahes ELi 27 liikmesriigist ja/või elades ELi liikmesriigis, annab kasutaja nõusoleku sellele, et GoMore jagab tema andmeid vastava riigi või nende riikide ametiasutustega selles ulatuses, mida nõuab eelpool mainitud ELi direktiiv DAC7 vastava liikmesriigi seaduslik kohustus.

6.3 GoMore peab parima võimaliku võimekusega tegema vajalikud korraldused tagamaks, et kasutaja poolt teenusele esitatud andmed ei ole teiste kasutajate jaoks kättesaadavad muul viisil kui on vajalik GoMore'i ärimudeli suhtes, mis puudutab sõidujagamist ja/või renditegevust. Kasutaja mõistab, et tema andmeid võidakse kasutada GoMore'i sise-, statistilistel ja anonüümsetel eesmärkidel vastavalt kehtivale andmekaitseteates.

6.4 GoMore'i kaudu kasutajate poolt jagatavaid teenuseid on võimalik leida otsingumootorite, näiteks Google'i kaudu. Lisaks võib kasutajate jagatud teenuseid leida teatud reisiplaneerimis platvormide kaudu.

6.5 Kasutaja saab igal ajal teha muudatusi oma kasutaja andmetes või kustutada need täielikult menüüs "Kasutajakonto sätted" kaudu.

6.6 Kasutajatel tuleks olla teadlik GoMore'i andmekaitse teatest general privacy policy.

§7 Muudatused meie kasutustingimustes

7.1 Kasutustingimuste muudatused avaldatakse GoMore platvormil. Muudatused GoMore'i privaatsuspoliitikas jõustuvad pärast nende avaldamist sellel veebisaidil. Pärast muudatuste avaldamist tähendab GoMore'i teenuste jätkuv kasutamine, et kasutaja on aktsepteerinud muutunud kasutustingimused. Kui sa ei nõustu muudatustega, võid igal ajal sulgeda oma kasutajakonto GoMore platvormil.

§8 Lisatingimused

8.1 Kui üks või mitu käesolevates tingimustes mainitud sätetest osutub kehtetuks või ebapraktiliseks on vastavad osapooled kohustatud võtma õiguslikke meetmeid, mis võimaldavad saavutada sama või sarnase tulemuse, niivõrd kuivõrd see on võimalik.

8.2 Kui üks või mitu käesolevates tingimustes mainitud sätetest tuvastatakse kehtetuks või ebapraktiliseks, ei mõjuta selline kehtetuse või ebapraktilisuse tuvastamine teiste tingimuste kehtivust.

8.3 Kõik vaidlused GoMore'i ja kasutaja vahel lahendatakse Eesti seaduste kohaselt.

8.4 Kasutajatel tuleb olla teadlik GoMore'i kasutustingimustest seoses erasõidukite rentimisega ja GoMore Punktide kasutamisega platvormil.

§9 Reklaam ja kaebusmenetlus

Kui sa ei nõustu GoMore'i tehtud kaebuse otsusega, võta ühendust GoMore'i vastava osakonnaga. Nad püüavad sinuga lahendust leida.

Kui sa ikka veel ei nõustu otsusega, võid esitada ametliku kaebuse uue hindamise saamiseks. Kaebused tuleb saata kirjalikult aadressile support@gomore.ee. Kirjuta oma e-kirja pealkirjaks "Kaebus". Kirjuta kaebusesse oma GoMore'i profiilis kasutatav e-posti aadress, telefoninumber ja täpne kirjeldus juhtumist. Selgita selgelt, millise küsimuse osas soovid kaebust esitada.

Pea meeles, et kaebused nõuavad meie poolt juhtumi uut ja põhjalikku hindamist. Tavaliselt võtab menetlemine aega 3-5 tööpäeva. Teeme kõik endast oleneva, et sinu kaebust võimalikult kiiresti töödelda.

Kui ülalkirjeldatud kaebemenetlus ei lahenda sinu rahulolematust, võid pöörduda vastava Eesti kaebus komisjoni poole.

§10 Kontakt

Kui sul on küsimusi või tagasisidet seoses GoMore'i kasutustingimustega, võid meiega ühendust võtta:

GoMore
Kompagnistræde 20C 1208 Kopenhaagen, Taani
E-post Eesti keeles: support@gomore.ee
E-post Taani keeles: support@gomore.dk