Kindlustustingimused

GoMore'i kaudu rentimiseks pakutavate erasõidukite puhul kehtib rendiperioodi jooksul kaskokindlustus, mis hõlmab järgmiseid olukordi: kokkupõrkekindlustus, vargusekindlustus, pettusekindlustus, tulekindlustus, vandalismikindlustus, lunastuskindlustus, kütusekindlustus, klaasikindlustus, loomakahjukindlustus ja puksiiri- ning reisikuludekindlustus.

Kindlustus aktiveerub automaatselt, kui auto renditakse GoMore'i kaudu. Kindlustuse hinda sisaldub GoMore'i kindlustus- ja teenustasu. Kindlustuse kehtivus ja kohaldamine rendi ajal eeldab allpool loetletud nõuete täitmist.


Kindlustuse ulatus

 • Kindlustuskaitse hõlmab kaskokindlustust, mis hõlmab kokkupõrkekindlustust, vargusekindlustust, pettusekindlustust, tulekindlustust, vandalismikindlustust, lunastuskindlustust, kütusekindlustust, klaasikindlustust, loomakahjukindlustust ja puksiiri- ning reisikuludekindlustust.
 • Kindlustusest hüvitatakse kuni 100 000 eurot. Audio-, video- ja sidevahenditest hüvitatakse kuni 1000 eurot.
 • Kindlustus hõlmab purunenud, lõhutud või murtud esiklaase, küljeaknaid ja tagaaknaid. Kividest ja naeltest põhjustatud väikeste kriimustuste parandamine kuulub kindlustuse alla.
 • Kindlustus hõlmab kindlustustingimustes märgitud tingimustel kuni 1000 euro suuruseid kulusid, mis tulenevad sõiduki valest kütusepaagist tankimisest.
 • Kindlustus hõlmab autoomaniku enda liikluskindlustuse võimalikke boonuse kaotusi piiranguteta.
 • Kindlustus sisaldab puksiiri- ja reisikuludekindlustust. Teeabi pakub SOS puksiiri ja selle kasutamisel ei teki rentimise osapooltele omavastutust.
 • Kindlustus kehtib rendibroneeringus märgitud perioodil Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Šveitsis.

Auto nõuded

 • Auto peab olema Eestis erakasutuseks registreeritud, liikluskõlblik ja sellel peab olema seaduslikult kohustuslik liikluskindlustus.
 • Autot ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, nagu kauba või inimeste äritegevuseks vedamiseks.
 • Auto peab olema juhitav tavalise B-kategooria juhilubadega (sõiduki maksimum mass võib olla kuni 3500 kg).
 • Auto turuväärtus võib olla kuni 100 000 eurot.
 • Auto võib olla maksimaalselt 15 aastat vana (alates esimesest registreerimise päevast arvutatuna) ja sellel võib olla sõidetud kuni 300 000 km.
 • Autod, mis on osa GoMore ja selle liisingupartneri pakutavast eraliisinguteenusest, on automaatselt kindlustatud rendiperioodiks.
 • Kui auto turuväärtus on üle 80 000 euro ja auto on alla 5 aasta vana, peab autol olema rendiperioodi jooksul aktiveeritud GPS süsteem.

Nõuded rentnikule

 • Rentnik peab olema vähemalt 21-aastane.
 • Rentnikul peab olema kehtiv juhiluba eelnevalt vähemalt 1 aasta.
 • Kui auto on GoMore'i poolt määratud premium-klassi autoks, peab rentnik olema vähemalt 25-aastane.
 • Rentniku juhiluba peab olema kehtiv Eestis.
 • Kui rentnikul on välismaal välja antud juhiluba, peab tal olema võimalik esitada kehtiv rahvusvaheline reisidokument.

Omavastutus

 • Rentniku omavastutus on 1000 eurot iga hüvitise kohta. Rendileandja saab vähendada omavastutuse summat 350 euroni, ostes omavastutuse vähendamise lisateenuse broneeringu tegemisel. Auto omanikule ei kaasne kindlustuse kasutamisest omavastutust.

Muud tingimused

 • Rentimise osapooled peavad järgima GoMore kasutustingimusi, kohalikke seadusi ja autotootja juhiseid auto kasutamise kohta.
 • Kindlustus ei kata tavalise kasutamise ja kulumisega seotud mehaanilisi vigastusi, näiteks mootoririkkeid ja/või elektriliste või elektrooniliste osade kahjustusi, mis on seotud sõiduki mootori või käigukastiga.
 • Kui kahju juhtub, ei kuulu asendusauto kindlustuskaitse alla.
 • Liikluskindlustuse seaduse alusel hüvitisi ei anta, need kuuluvad kohustusliku liikluskindlustuse alla.
 • Rendiaeg ei tohi ületada 30 päeva.
 • Kindlustus ei kata rendiperioodi jooksul kaotatud võtme põhjustatud kulusid. Rentnik vastutab uue võtme tegemise või lukkude vahetamise kulude eest.
 • Enne rentimist tuleb mõlemal osapoolel põhjalikult tutvuda täielike kindlustustingimustega.

GoMore tegutseb grupikindlustuse valdajana