Kui miskit juhtub


Soovitame alati juhtunud kahjust teha pilte oma mobiiltelefoniga, et vajadusel saaksime kahju olemust hinnata ja dokumenteerida.

Kui kahju hõlmab isiklikku vigastust

 • Helista 112.
 • Palu võimalikelt tunnistajatelt oodata politseid ning kirjuta üles nende nimed, aadressid ja telefoninumbrid.

Kui tegemist on materjaliaalse kahjuga

 • Rentnikul tuleb kirjeldada kahju võimalikult täpselt rendilepingusse. Püüa koguda võimalikult palju infot juhtunud sündmuse kohta ja edasta see kahjuavalduseks auto omanikule.
 • Kui kahju on tõsine, peaks rendilevõtja kohe ühendust võtma auto omanikuga.
 • Kui kahju takistab sõidu jätkamist, tuleb rentnikul kutsuda kohale teeabi. (Märkus. Kontrolli ettevõtte rendiauto osas omanikult kindlustuse kaudu pakutavat teeabi)
 • Kui kahju on nii ulatuslik, et autoga ei saa enam sõita ja auto pukseeritakse remonditöökotta, peaks rentnik märkima praeguse kütusekoguse ja läbitud kilomeetrid ning tegema autost kaheksa fotot erinevatest nurkadest.

Kui auto uksed ei avane

 • Kui Keyless rendi auto uksed ei avane, kontrolli kõigepealt, kas auto registreerimisnumber vastab GoMore'i rakenduses näidatule.
 • Kui kinnitad, et auto on õige, helista GoMore klienditoele. Võta ühendust GoMore'i rakenduse kaudu, vajutades nupule "Võta meiega ühendust". Järgi seejärel klienditoest saadud juhiseid.
 • Kui tegemist on tavalise rendiga (auto omanik on auto teile üle andnud), veendu, et proovid avada õige auto uksi kasutades auto enda võtmeid. Helista seejärel GoMore klienditoele või auto omanikule.

Kui auto ei käivitu

 • Kui Keyless rendiauto ei käivitu, veendu, et autos on piisavalt kütust ja et aku laetustase on piisav.
 • Kui saad eelneva kinnitada, helista kõigepealt GoMore klienditoele. Saad ühendust võtta, vajutades nupule "Võta meiega ühendust". Järgi seejärel klienditoest saadud juhiseid.

Kui autoga ei saa reisi jätkata

 • Teeabi on rendihinnas, kui sõidad Eestis, teises EMP riigis või Šveitsis.
 • Kui auto eraisiku omandis, võta otse ühendust SOS Internationaliga teeabi või puksiiriteenuse tellimiseks telefonil +372 1888. Andke neile teada, et oled GoMore'ist auto rentinud ja see on kindlustatud Omocomi grupi kindlustuse kaudu. Ütle oma nimi, sõiduki registreerimisnumber ja kahju põhjustaja.
 • Kui auto on ettevõtte omand, võta ühendust auto omanikuga, et selgitada välja, millist teeabi teenust auto omaniku kindlustuspartner kasutab.
 • Oota teeabi saabumist. Anna auto võtmed teeabile.
 • Kui autot ei saa kohapeal parandada, pukseeritakse see alati lähimasse töökotta auto parandamiseks.
 • Kui saad abi ja olukord on kontrolli all, võta ühendust GoMore'iga telefonil +372 668 1167 või e-posti teel aadressil support@gomore.ee ning auto omanikuga.
 • Jätka oma reisi avalikku transporti kasutades. Säilita kviitung võimaliku hüvitise saamiseks.

Kui autole tehakse kahju või varastatakse

 • Rentnik peab teatama kahju- või vargusjuhtumist politseile.
 • Rentnik peab kohe võtma ühendust auto omanikuga ja teatama juhtunust.
 • Auto omanik peab teatama vargusest GoMore'le ja esitama politseile avalduse viivitamata (hiljemalt pärast rendiperioodi lõppu).
 • Kui sul on küsimusi teatamise kohta, võta ühendust GoMore'iga telefonil +372 668 1167 või e-posti teel aadressil support@gomore.ee

Kui autoklaas saab kivitäkke või muu klaasikahjustuse

 • Kui rendi ajal tekib kivitäke, tuleb tentnikul dokumenteerida kivitäke, teavitada sellest auto omanikku ja GoMore't ning viia auto võimalikult kiiresti lähimasse tuuleklaasi remonditöökotta hindamiseks. Kivitäkked kuuluvad Omocomi kindlustuse kaitse alla ilma omavastutuseta nii auto omaniku kui ka rentniku jaoks.
 • Kui klaasi ei pea vahetama, võib rentnik tasuda kivitäkke paranduse eest kohapeal ja saata maksekorralduse Omocomile kahju deklaratsiooni vormi kaudu. Omocom hüvitab rentnikule makse hiljem.
 • Kui klaas tuleb täielikult välja vahetada, peab auto rentinud isik võtma viivitamata ühendust auto omanikuga ja GoMore'iga, kes suunab juhtumi Omocomi poole, et lahendada klaasi remonditöökoja antud hinnanguga seotud küsimusi. Katkise klaasi vahetus kuulub Omocomi klaasikindlustuse alla ja rentnik vastutab omavastutuse eest kindlustustingimuste kohaselt.

Kui juhtub liiklusõnnetus, kus osaleb kolmas osapool

 • Kutsu vajaduse korral politsei.
 • Rentnik peab märkima üles kolmanda osapoole (liiklusõnnetuses osaleva isiku) auto registreerimisnumbri, isiku kontaktandmed ja kindlustusteabe ning jäädvustama sündmuskoha fotode abil.
 • Rentnik peab kirjutama ka tunnistajate kontaktandmed üles.
 • Rentnik vastutab selle eest, et ülaltoodud andmed teatatakse viivitamata auto omanikule ja et liiklusõnnetusest teatatakse GoMore'le.
 • Rentnikul tuleb teatada kahjust teisele osapoolele, et auto on renditud GoMore'i kaudu ja et auto on kindlustatud Omocomi grupikindlustuse osana.

Kindlustuskahju teatamine

 • Kui tegemist ei ole kiireloomulise pääste-, pukseerimis- või teehoiuteenuse vajava olukorraga (vaadake ülaltoodud juhiseid), tuleb kõik kahjud teatada kohe auto tagastamisel auto omanikule ja GoMore'ile rendi lõpetamise lepingus.
 • Kui kahju on dokumenteeritud auto tagastamise lepingus, saadab GoMore automaatse meeldetuletus sõnumi ja võtab hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust rendi osapooltega. Seejärel palub GoMore auto omanikul - või vajaduse korral rentnikul- täita veebipõhise kahju deklaratsiooni Omocomile.
 • Kui sul on küsimusi kindlustuskahju teatamise kohta, võta ühendust GoMore'iga telefonil +372 668 1167 või e-posti teel aadressil support@gomore.ee

Muud võimalikud küsimused

Palun võta ühendust GoMore'iga e-posti aadressil support@gomore.ee või telefonil +372 668 1167. Kindlustusküsimuste korral võid otse ühendust võtta ka Omocomiga aadressil hello@omocom.se või telefoni teel rumbril +372 52 17 615.